Thanh lý bàn làm việc cũ có ngăn bàn phím

620,000