Thanh lý bàn làm việc cũ 75cm màu cánh dán

450,000 350,000