Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm không hộc cũ_BLVC274

950,000 550,000