Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2x70 chân sắt xám cũ

750,000 400,000