Thanh lý bàn làm việc chân sắt xếp 1m2 x 60cm

750,000 600,000