Thanh lý bàn làm việc chân sắt cũ đẹp 95% giá rẻ

1,090,000 790,000