Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m x 60cm mới 95%

480,000