Thanh lý bàn làm việc nhiều hộc liền kệ cũ

1,950,000