Thanh lý bàn làm việc 1m2 x 70cm cánh dán

750,000 500,000