Thanh lý bàn làm việc 1m2 x 70cm cánh dán

500,000