Thanh lý bàn làm việc 1m2 có 3 hộc cao cấp cũ

1,500,000 900,000