Thanh lý bàn họp màu trắng 6 chân sắt cũ

1,550,000