Thanh lý bàn họp lớn chân gỗ hàng mới dài 3m2

3,600,000 3,200,000