Thanh lý bàn họp cũ chân sắt 2m x 1m2 cao cấp

2,600,000 2,000,000