Thanh lý bàn họp cũ chân sắt 1m6 x 1m2 giá rẻ

1,200,000