Thanh lý bàn họp cũ 1M2 x 2M4 giá rẻ

2,650,000 1,850,000