Thanh lý bàn xếp mặt gỗ khung sắt cũ_BHSC05

500,000 350,000