Thanh lý bàn xếp mặt gỗ khung sắt cũ

500,000 350,000