Thanh lý bàn giám đốc cũ hàng đẹp, cao cấp

2,150,000