Thanh lý bàn giám đốc cũ 2m có hộc tủ giá rẻ

2,500,000