Thanh lý bàn giám đốc cũ 2m có hộc tủ giá rẻ

3,000,000 2,500,000