Thanh lý bàn giám đốc 1m4 cũ chất lượng cao

1,800,000 1,500,000