Bàn giám đốc không hộc 1m4 giá rẻ

2,700,000 2,380,000