Bàn giám đốc 1m6 tồn kho thanh lý

4,000,000 3,200,000