Tủ kệ trưng bày có cửa kính lùa giá rẻ

5,270,000 4,970,000