Tủ kệ hồ sơ gỗ cánh kính cũ 80cm*1m9 – THSC244

3,000,000 1,550,000