Tủ kệ hồ sơ gỗ cánh kính cũ 80cm*1m9 – THSC244

1,550,000