Tủ hồ sơ văn phòng cũ MFC 80x1m2

1,230,000 930,000