Thanh lý tủ trưng bày nhôm kính 1m9x2m2 cũ

4,000,000 2,450,000