Thanh lý tủ trưng bày 1m8x2m3 có kính cũ

6,000,000 4,400,000