Thanh lý tủ trưng bày 1m8x2m3 có kính cũ

4,400,000