Thanh lý tủ trưng bày 1m46x2m3 màu trắng cũ

3,000,000 2,150,000