Thanh lý tủ quần áo cửa lùa 1m8 giá rẻ

5,500,000 4,950,000