Thanh lý tủ quần áo 3 cánh gỗ xoan đào cũ

5,700,000