Thanh lý tủ kính trưng bày mắt kình, đồng hồ cũ giá rẻ

2,950,000