Thanh lý tủ kính hồ sơ cửa lùa cũ giá rẻ – THSC210

2,450,000