Thanh lý tủ hồ sơ thấp 3 cánh cũ

1,650,000 1,280,000