Thanh lý tủ hồ sơ thấp 5 cánh 2m05 màu trắng cũ

1,350,000