Thanh lý tủ đựng hồ sơ cửa kính cũ giá rẻ

2,580,000 2,180,000