Thanh lý tủ đựng đồ cao 2m4 cũ

4,000,000 2,700,000