Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 4 cánh 1m8x2m nâu cũ

3,900,000