Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 4 cánh 1m8x2m nâu cũ

5,500,000 3,900,000