Thanh lý tủ đa năng cũ kích thước lớn

5,000,000 3,500,000