Thanh lý tủ hồ sơ 3 cánh có kính màu nâu cũ

2,750,000