Thanh lý tủ hồ sơ 3 cánh có kính màu nâu cũ

3,500,000 2,750,000