Thanh lý ghế sofa lồng chim tồn kho

2,800,000 2,200,000