Thanh lý sofa giường hàng tồn kho giá rẻ SFG02

3,000,000 2,200,000