Thanh lý sofa giường hàng tồn kho giá rẻ SFG02

2,200,000