Thanh lý sofa cũ hiệu chilai, đẹp, ngoại hình 98%

4,450,000