Thanh lý quầy thu ngân, quầy dịch vụ cũ có kính chắn – QC112

3,150,000