Thanh lý quầy thu ngân mini 1m2 Q010

3,200,000 2,500,000