Thanh lý quầy lễ tân 2m1x1m2 hàng vip cũ

5,000,000 3,450,000