Thanh lý quầy lễ tân 2m2 màu trắng đen cũ

5,000,000 3,900,000