Thanh lý quầy lễ tân 2m2 siêu cao cũ

4,500,000 3,150,000