Thanh lý quầy lễ tân 2m trắng xanh Q020

3,200,000