Thanh lý quầy lễ tân 2m trắng xanh Q020

4,000,000 3,200,000