Thanh lý quầy chữ L cũ màu trắng

4,500,000 2,950,000