Thanh lý kệ tivi dài 2m hàng tồn kho

5,000,000 4,150,000