Thanh lý kệ kính trưng bày màu trắng xanh cũ

2,150,000