Thanh lý kệ kính trưng bày màu trắng xanh cũ

3,000,000 2,150,000