Thanh lý giường màu xanh 1m cũ

2,000,000 1,480,000