Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK02

6,800,000