Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK02

8,200,000 6,800,000