Thanh lý giường khám phụ khoa cũ 1m2 x 70cm – GC01

1,600,000 980,000