Thanh lý giường gỗ tự nhiên 1m6 cũ giá rẻ

3,450,000